hits

Endelig er Trump igang

kommentarerVerdens øyne er rettet mot Washington. Donald Trump er innsatt som USA´s 45 president. Kommentarene er mange, og følelsene spenner over hele skalaen fra frykt og sinne til intens glede. Mange er avventende og lurer på hva som nå egentlig kommer til å skje.

For de av oss som er interessert i amerikansk politikk, og ikke bare det politiske spillet, har de siste månedene vært frustrerende. Rett og slett fordi det har vært vanskelig å få øye på politikken til Trump. Joda, han har kommet med flere veldig konkrete utspill i valgkampen, men de fleste av disse er enten juridisk umulige (deportere millioner av innvandrere), ekstremt dyre (bygge en mur som får den kinesiske til å fremstå som puslete) eller uten reell substans (erstatte Obamacare).

At mange av forslagene også har blitt skutt ned av hans viktigste ministre under de obligatoriske senatshøringene underbygger at ikke alt kanskje har vært like gjennomtenkt. Eller, mer korrekt. Det har vært veldig gjennomtenkt, men da kun som grep for å vinne valget. Og siden Trump ikke er en tradisjonell republikaner, er det ikke noen særlig ideologi å kunne bruke som rettesnor i analysene heller.

Når Utenriksminister Børge Brende fredag sier at "den nærmeste tiden vil gi et klarere inntrykk av hvilken politikk som utmeisles" viser det med all tydelighet at også våre toppdiplomater sliter med å forutsi hva som kommer. Selv om de garantert ikke har gjort annet enn å forsøke å forstå Trump de siste månedene, og brukt alle tilgjengelige kanaler for å skaffe seg innsikt.

Det eneste vi vet er at Trump har en svært aggressiv stil, har et avslappet forhold til fakta og at han uten skrupler setter grupper opp mot hverandre hvis han mener det er i egen interesse. Talen fredag var intet unntak. Dessverre.

Derfor er jeg glad for at Trump endelig har tatt med sin velkledde og logrende familie og flyttet inn i det hvite hus.

Ikke misforstå, jeg er ingen Trump-fan. Jeg er ikke i festhumør.

Likevel, endelig må Trump og hans team, faktisk begynne å levere konkret politikk. One-liners må erstattes med møysommelige politiske prosesser og beslutninger det er mulig å forholde seg til. Det holder ikke lenger å si at han skal bygge den vakreste muren verden har sett. Nå må han si om han skal gjøre det, hvordan den skal se ut, hvordan det skal finansieres, når den skal stå klar etc. etc. Og det på hundrevis, for ikke å si tusenvis, av politikkområder.

Det skal bli enormt befriende! Og så kan vi kanskje begynne å snakke om politikk igjen. Det er lov å håpe.

Endelig er Trump igang!