hits

Se til Nettavisen!

kommentarer

Aftenposten har i dag en lengre artikkel knyttet til at stadig mer av reklamen kler seg ut som redaksjonelt stoff i mediene. En utvikling mange medieledere misliker sterkt.

Jeg burde ikke skrevet om dette. Jeg vet det. Jeg jobber i et selskap som leverer denne typen tjenester. Min egeninteresse er i overkant tydelig.

Synes likevel jeg kan få lov til å skryte litt av Nettavisen.

Nettavisen har fått mye pepper fordi de har satt sammen et produkt med bloggere, redaksjonelle saker og reklame på nye måter. Andre mediehus har vært kritiske og beskyldt Nettavisen for både det ene og det andre. Sannheten er likevel at leserne av Nettavisen har lært seg å se hva som er hva. Format og merking er tydelig og forutsigbar. Stadig høyere lesertall sier det meste.

Når andre mediehus, også de mest seriøse i bransjen, nå føler seg tvunget til å bli mer kreative for å spe på inntektene fra et fallende annonsemarked går det ikke like bra. Artikkelen i Aftenposten refererer blant annet til flere uheldige saker i The New York Times. Det er ingen bakgårdsavis.

Der Nettavisen har gått skritt for skritt, forsøker andre medier nå å gjøre alt i et kjempeskritt. Tilbake står forvirrede lesere og lurer på hva som skjer.

Folk er ikke livredde for kommersielle aktører. De leser gjerne interessante saker selv om avsenderen er en bedrift - eller en blogger med tydelig egeninteresse.... Det folk ikke aksepterer er å bli lurt.

Se til Nettavisen!

 

 

PS! Gambit, og vår nye satsing Bisqit, er nevnt i artikkelen jeg refererer til i Aftenposten.
#Nettavisen #Innholdsproduksjon #Bisqit #Gambit #PR #Aftenposen