hits

Glem Stones, i dag er Rove i by'n!

kommentarer

Karl Rove, en av historiens mektigste politiske rådgivere, står på scenen i Oslo i dag i regi av tenketanken Civita. For mange politiske nerder en langt mer spektakulær hendelse enn Rolling Stones på Telenor Arena.

I Norge er Rove kjent som han som gjorde George W. Bush til president i USA. Selve «Bush' hjerne» sier noen, eller «arkitekten» som Bush selv kalte ham. At Rove egenhendig fikk Bush valgt to ganger er selvsagt en alt for enkel analyse. At han har en stor del av æren, eller skylden, for at Bush junior ble president er det likevel liten tvil om.

Rove har fans i alle politiske leire. Uavhengig av hva man måtte mene om politikken, og Rove har vært republikaner siden han gikk i barnesko, fascineres man av hvordan Rove planlegger og gjennomfører valgkamper.

Rove har et briljant intellekt, han kan valgsystemet bedre enn de fleste, og han har en solid nese for hvilke saker som drar de mange ulike velgergruppene til stemmeurnen. I tillegg er han flink til å skape drama som gagner hans kandidat, og han vet hvilke telefoner han skal ta for å skrape sammen de mange millionene som en moderne valgkamp forutsetter.

Det som likevel særlig interesserer meg, og hvor Rove kanskje har noe å lære alle som vil vinne valgkamper, er hans:

  • Disiplin og metode. Rove er en enorm tallknuser og overlater lite til magefølelsen. Han gjør hjemmeleksen, kan historikken og vet hvor mange stemmer man vinner og mister når man flagger politisk ståsted i en sak. Rove lar seg ikke rive med av flyktige stemningsbølger slik politiske aktører ofte gjør. Han forholder seg til det som faktisk flytter stemmer.
  • Budskapsutvikling. Rove lar seg ikke forstyrre alt for mye av ideologi eller partiets linje. Han utvikler budskap som gir hans kandidat flere stemmer enn konkurrentene. Så enkelt, og så vanskelig. Dette er selvsagt kynisk, men sannheten er at hans konkurrenter er minst like kyniske. Forskjellen er at Rove mestrer denne disiplinen bedre enn de fleste.
  • Evne til å gjøre konkurrentens styrker til en svakhet. Dette er en klassisk manøver fra Rove. Istedenfor å utfordre konkurrenten på hans svakheter, gjør han det stikk motsatte. Et godt eksempel: Å ha deltatt i Vietnamkrigen var tidligere en meget god ting å ha på CV'n når man ville bli president. Rove, som skulle forsvare en kar som valgte øldrikking fremfor kriging, kom hele saken i forkjøpet ved å få deler av debatten til å dreie seg om hvilke mentale svekkelser deltakelse i krig kan medføre. Han fikk velgerne til å spørre seg om en vietnamveteran egentlig har psyken som skal til for å være president. For mange ble svaret nei.

Rett skal være rett. Ved det siste presidentvalget i USA traff Rove's analyser ganske dårlig, og mange mener han nå er over toppen.

Men når man har satt sitt tydelige preg på historien, stiller fansen opp. Enten det er Rolling Stones eller Karl Rove som står på scenen.

 

 

Gambit H+K har ikke noe kundeforhold til personer eller organisasjoner nevnt i denne bloggen.

 

 

#KarlRove #Rove #AmerikanskPolitikk #Civita #Kommunikasjon #GeorgeWBush #PR #Valgkamp #Politikk