hits

Er vi ferdige med Monica Lewinsky nå?

kommentarer

1998, Bill Clinton og «the intern» Monica Lewinsky. Alle kjenner historien, og jeg skal ikke repetere den.

Historien har likevel fått en ny aktualitet fordi Monica Lewinsky har valgt å gå «on record» i juniutgaven av tidsskriftet «Vanity Fair». Hun står selv som avsender av hele artikkelen, og hun skriver godt, ærlig og tidvis hjerteskjærende om hvordan livet hennes har vært som «That Woman». Det er oppsiktsvekkende i hvilken grad den historien fortsatt er en del av samtalen i det offentlige (og sikkert private) rom i USA.

Hun sier selv at hun gjør det nå, etter mange års selvpålagt taushet, fordi hun vil ta livet sitt tilbake. Og fordi hun vil være en stemme og en støtte for alle som opplever massiv ydmykelse i sosiale og andre medier. For, som hun selv sier, «i 1998 var jeg den mest ydmykede personen i verden».

Fra mitt faglige ståsted spør jeg meg selv om det å stå frem nå på noen måte vil bidra til å legge saken dø?

Dette er alltid en vurdering under og etter en krise; hva skal man si, når skal man si det og hvor og hvordan skal man si det. Eller er man best tjent med ikke å si noe som helst, som har vært Lewinskys strategi frem til nå.

Etter 16 år har hun altså valgt å ta til motmæle i en ganske dannet artikkel i et magasin som leses av den liberale elite. Det er lett å si at det er alt for lite og alt for sent. Merkevaren Monica Lewinsky, om man kan kalle det noe slikt, lever på mange måter nå sitt eget liv uavhengig av personen. Det er egentlig ikke så veldig mye hun kan gjøre etter så mange år.

Likevel, om hun hadde spurt meg om råd, noe jeg har små forhåpninger til, ville jeg støttet henne i det hun nå har valgt å gjøre. Grunnen er Hillary Clintons mulig presidentambisjoner. Skulle Clinton velge å stille kan du være meget trygg på at Lewinsky-historien vil bli hentet frem og brukt politisk for alt den er verdt. Ved at Lewinsky nå går ut selv, tar hun kanskje noe av brodden av dette.

Det er i så fall det beste hun kan håpe på.

Vi er nok ikke ferdig med Monica Lewinsky, the brand. Forhåpentligvis får personen Monica Lewinsky nå et litt mer normalt liv, og mulighet for å hjelpe andre som havner i den offentlige gapestokken.

Det ville ikke være ufortjent.

 

 

And for the record: Gambit H+K har ikke noe kundeforhold til noen av personene nevnte i denne bloggen.